Třídy a personální obsazení
Třída:
2 - 6 leté děti                                        

Pedagogické pracovnice:                 
Mgr. Ilona Kabelková
Veronika Šimková

Provozní zaměstnanci:
Marcela Dohnalová