Školní vzdělávací program

Mateřská škola nabízí dětem svým prostředím, dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů možnost prožívat pozitivní pocity z činností, které rozvíjí jejich schopnosti, dovednosti, sebevědomí, samostatnost a které jim přinášejí nové poznatky.

Naším záměrem je umožňovat dítěti rozvoj osobnosti v kolektivu dětí v atmosféře bezpečí a pohody. Nízký počet dětí umožňuje více uplatňovat formu individuální práce. U každého dítěte je brán zřetel na jeho osobnostní schopnosti a dovednosti.

Náš školní vzdělávací program "Svět kolem nás" vychází z Rámcového programu pro předškolní vzdělávání.
Využíváme přírodního prostředí a přímých prožitků dětí.
Je rozdělen na bloky a na témata podle ročních období:

Podzimní poznávání
- zvykáme si na prostředí MŠ a společnost dětí
- jsme rádi mezi kamarády - poznáváme pravidla vzájemného soužití, učíme se spolupracovat a komunikovat
- poznáváme, co vyrostlo na zahradě, na poli, v lese ...
- vnímáme změny v přírodě - barvy, počasí, práce lidí...

Adventní a zimní nadělování
- povídáme si o čertech a Mikuláši
- vyrábíme dáreček, těšíme se na stromeček, jsme na sebe hodní
- zjišťujeme, jaký je sníh a co udělá v teple
- poznáváme, co je dobré pro naše zdraví
- povídáme si o zimních sportech, sáňkujeme, bobujeme
- poznáváme, jak je zima krásná, ale i nebezpečná

Jarní objevování
- všímáme si, jak jaro zdobí svět - sluníčko, květiny, ptáci, další změny a jevy
- kamarádíme se s knížkou, řekneme si, jakou máme nejraději a proč
- učíme se co a jak jezdí, o nebezpečích na silnici
- povídáme si o zvířátkách a práci lidí
- říkáme si, jak moc potřebujeme maminku a jak ji máme rádi

Letní radování
- opakujeme, co jsme se naučili
- poznáváme letní přírodu, život a změny v ní
- povídáme si o naší zemi
- slavíme MDD
- radujeme se ze sluníčka, těšíme se na prázdniny
- loučíme se se školáky

Vzdělávání dětí v mateřské škole probíhá formou her, skupinových, společných činností i individuální práce během celého dne.

Snažíme se doplňovat rodinnou výchovu v nabídce
- pozitivního vidění světa
- získávání samostatnosti
- možnosti učení vzorem a nápodobou
- získávání sociálních zkušeností a kontaktů

Cílem naší práce je klidné, vyrovnané a spokojené dítě, které když odchází do ZŠ je :
- přiměřeně samostatné
- těší se na nové poznatky
- umí komunikovat s dětmi i dospělými
- má povědomí o základních společenských pravidlech a hodnotách