Nabídka aktivit

Adaptace nových dětí za přítomnosti rodiče

Možnost prohlídky prostor MŠ - Den otevřených dveří

Besídky k svátkům - Vánoce, Den matek

Pracovní dílny a hravá odpoledne pro děti s rodiči

Zprostředkování poradenské služby (logopedie, pedagogicko psychologická poradna)

Pro starší děti divadelní a filmová představení, výstavy, exkurze

Tématicky zaměřené besedy v MŠ

Projekt pro předškoláky "Děti do bruslí"

Pro předškoláky program "Předcházíme poruchám učení"

Projekt pro předškoláky a jejich rodiče "Hurá do školy"

Dle možnosti pro děti 4-5 leté program s logopedickou prevencí "Mami, tati, povídej si se mnou"

Doplňkové a rozšiřující aktivity v ŠVP:

Hrátky s angličtinou

Zdravá flétnička

Cvičíme pro zdraví - prvky jógy