Od září 2017 povinné předškolní vzdělávání

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informace pro zákonné zástupce dětí o povinném předškolním vzdělávání.

Informace