Zapojení do projektu

DĚTI DO BRUSLÍ

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ - plakát

Na tomto místě probíhá realizace projektu:

REALIZACE LOKÁLNÍCH SÍTÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL V GRAMOTNOSTI - plakát

(reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000548)

...................................................................................................

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

……………………………………………………………………………………………

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání na základě spolupráce MŠ a organizací zahrnujících cílovou skupinu a profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání vedoucímu k usnadnění přechodu dětí na ZŠ.

 TY SE MNOU A JÁ S TEBOU -obsah projektu

Mezigenerační setkávání dětí z MŠ a seniory z DPS Dačice