ZÁPIS DO MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA DAČICE, BRATRSKÁ 177/I,380 01 DAČICE

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Mateřské školy Dačice po dohodě se zřizovatelem a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon) stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019-2020.

 

Místo pro podávání žádostí:

MŠ Bratrská Dačice 177/I Mgr. Hana Švarcová

 

MŠ Za Lávkami – Mgr. Jindřiška Maršánová

 

MŠ Sokolská 163/V, DačiceBc. Marie Pelikánová

 

MŠ B. Němcové 444/V, DačiceBc. Radka Burešová

 

MŠ Bílkov 99 –- Mgr. Soňa Nováková

 

MŠ D. Němčice 15 – Mgr. Ilona Kabelková

Termín:

13. – 14.5.2019

Doba pro podání žádosti:

 13.00 – 16.00 hod.

  U zápisu předloží rodiče rodný list dítěte a doklad k ověření trvalého pobytu.

Podrobné informace včetně žádosti o přijetí můžete získat i na Dnech otevřených dveří jednotlivých pracovišť MŠ Dačice.

 Formulář: Žádost o přijetí dítěte do MŠ

ŚKOLSKÝ OBVOD MŠ Dačice

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ