PŘESTUPY DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ MŠ

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ DAČICE OD ŠK.ROKU 2019/2020

O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Dačice rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti školy a na www.msdacice.cz.

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Dačice (ke stažení na www.msdacice.cz) a předá ředitelce nebo vedoucí učitelce na daném pracovišti. Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu!

Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice od školního roku  2019/2020  je do 20. dubna 2019

Důvody přestupu:

  • Do požadované školky (pracoviště) již dochází sourozenec.
  • Jiné důvody (např. vzdálenost od místa bydliště, zaměstnání rodičů…)

 

 Formulář : Žádost o přestup na jiné pracoviště

 

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30. dubna 2019.

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!