Úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen 2020
Dne 16.3.2020 byla úplata za předškolní vzdělávání za měsíc březen zinkasována v plné výši Kč 400,--.
Z důvodu uzavření MŠ od 17.3.2020 bude tato úplata snížena na Kč 206,--.  Rozdíl ve výši Kč 194,-- bude zúčtován při následujícím inkasu stravného za měsíc březen.