Ozdravné aktivity - informace k 9.10.2020

Usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 995 o přijetí krizového opatření v části I bod 3 zakazuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách a akcí podle bodu II/2.

V souvislosti s tímto ustanovením se do odvolání ruší saunování dětí a projekt "Děti do bruslí" (podzimní kurz)

Cvičení ve sportovní hale pro předškolní děti jsou součástí naší vzdělávací činnnosti, tudíž mohou pokračovat bez omezení.