Zvýšení ceny stravného

Z důvodu zvýšení cen potravin bude stravné navýšeno od 1.5.2022 následovně:

Finanční limity na nákup potravin se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. o školním stravování, ve znění platných předpisů.

: děti 3 – 6 let

Rozsah stravování

Do 30.4.2022

Od 1. 5. 2022

přesnídávka

8,- Kč

9,- Kč

oběd

22,- Kč

24,- Kč

svačina

8,- Kč

8,- Kč

přesnídávka + oběd

30,- Kč

33,- Kč

přesnídávka + oběd + svačina

38,- Kč

41,- Kč

 

MŠ: děti, kteří dovrší ve školním roce 7 let

Rozsah stravování

Do 30.4.2022

Od 1. 5. 2022

přesnídávka

9,- Kč

10,- Kč

oběd

23,- Kč

25,- Kč

svačina

9,- Kč

9,- Kč

přesnídávka + oběd

32,- Kč

35,- Kč

přesnídávka + oběd + svačina

41,- Kč

44,- Kč