Školní stravování v době distančního vzdělávání

Žáci základních škol v distanční výuce mají nárok na odebrání oběda.

 

Stravování pro ZŠ Komenského, odloučené pracoviště Bratrská, bude zajišťovat ŠJ při MŠ Bratrská. Přihlášeným dětem bude strava vydávána od 11:20 do 11:40 do přinesených čistých jídlonosičů.

 

Stravu lze odhlašovat a případně přihlašovat na telefonním čísle 384 422 275 nebo na mailu jidelna@msdacice.cz. Žádáme o důsledné odhlašování obědů nejpozději do 7:30 hod daného dne.