Informace k provozu mateřské školy od 12.4.2021

V první fázi návratu do škol počítá návrh MŠMT s nástupem do mateřských škol  od 12. 4. 2021 pouze  pro děti s povinným předškolním vzděláváním,  a to s ohledem na nutnost dokončení přípravy na hladký přechod k povinné školní docházce. Ostatní mladší děti zatím podle návrhu MŠMT do školky nenastoupí. 

V první fázi se bude v mateřských školách testovat 2x týdně neinvazivními antigenními testy, které poskytne mateřská škola. Testovat se bude pravidelně v mateřské škole vždy v pondělí a ve čtvrtek  nebo v první den přítomnosti dítěte.

                                                  

Výjimku mají  na základě mimořádného opatření MZd děti ve věku od 2 do 5 let zaměstnanců IZS a vybraných profesí:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006
 • o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Pro nástup těchto dětí do kmenových MŠ je nutné doložit potvrzením zaměstnavatele.

Žádáme rodiče, kteří na základě této výjimky přihlásí dítě k prezenčnímu vzdělávání, aby nástup dítěte obratem nahlásili na své kmenové školce. 

Povinné testování se vztahuje na všechny děti, které se účastní prezenčního vzdělávání v mateřské škole.