Školné za měsíc květen

Za měsíc květen byla stanovena měsíční úplata za předškolní vzdělávání dětem zaměstnanců IZS a vybraných profesí ve výši 400,- Kč. Ostatním bylo účtováno školné ve výši 305,- Kč.