Finanční dar mateřské škole od THK Dačice

Mateřská škola Dačice vyhrála první místo v soutěži "Zdravý pohyb" pořádané THK Rythm Automotive Czech, a.s. Dačice, kdy zaměstnanci firmy svými nasbíranými kilometry v rámci svých volnočasových aktivit mohli podpořit některý z přihlášených projektů.

MŠ Dačice se soutěže zúčastnila s projektem "Škola v pohybu", který je zaměřen na rozvoj všeobecných pohybových dovedností a popularizaci tělovýchovných aktivit dětí předškolního věku.

Na zakoupení  tělovýchovných pomůcek obdržela mateřská škola částku 8.000,- Kč. Tímto všem zúčastněným zaměstnancům firmy mockrát děkujeme za vynaložené úsilí a podporu tělovýchovy v dačických mateřských školkách.