"Než půjdeme k zápisu"

Vážení rodiče,

 

     mateřská škola ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Dačicích, ZŠ Komenského a ZŠ Boženy Němcové pořádá 30.3.2022 v 15:30 hodin v MŠ Za Lávkami besedu na téma „Než půjdeme k zápisu“.

     Po krátké prezentaci základních škol Vám budou zodpovězeny otázky týkající se nástupu dětí do ZŠ. Vaše dotazy můžete zasílat do pondělí 28.3.2022 na e-mailovou adresu msbratrska@seznam.cz. Tyto dotazy budou anonymně předány zúčastněným odborníkům.

 

S pozdravem

Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice