PŘESTUPY DĚTÍ na jiné pracoviště od šk. roku 2022 - 2023

PŘESTUP DĚTÍ NA JINÉ PRACOVIŠTĚ V RÁMCI MŠ DAČICE OD ŠK.ROKU 2022/2023

O přestupu na jiné pracoviště (školku) MŠ Dačice rozhoduje ředitelka školy. Termín a pokyny pro přestup stanovuje škola vyvěšením na každém pracovišti školy a na www.msdacice.cz.

Zákonný zástupce si vyplní žádost o přestup na jiné pracoviště MŠ Dačice (ke stažení na  www.msdacice.cz) a doručí do schránky MŠ Bratrská 177/I, Dačice nebo zašle podepsané elektronicky na email reditelka@msdacice.cz. Žádost o přestup je třeba odevzdat do stanoveného termínu!

Termín odevzdání žádosti o přestup dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice od školního roku  2022/2023  je do 22. dubna 2022

Důvody přestupu:

  1. Do požadované školky (pracoviště) již dochází sourozenec.
  2. Jiné důvody (např. vzdálenost od místa bydliště, zaměstnání rodičů…)

 

Požadavky budou vyřízeny nejdéle do 30. dubna 2022.

Žádáme rodiče, aby stanovený termín dodrželi, na pozdější požadavky na přestup nebude brán zřetel!

 

 

 

 

                                                                     Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice

 

 

Žádost o přestup dítěte