Zvláštní zápis do mateřské školy pro děti -cizince

Zvláštní zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 určený pro děti – cizince s dočasnou ochranou

 

Ředitelka Mateřské školy Dačice v souladu s ustanovením § 2 odst. 5 zákona č.67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „zákon Lex Ukrajina“), stanovuje v dohodě se zřizovatelem Městem Dačice termín a místo dalšího zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023.

 

Další zápis do MŠ se koná prezenční formou (s osobní účastí dítěte a zákonného zástupce)

dne 16.6.2022 v době od 12:00 do 15:00 hodin

v ředitelně Mateřské školy Dačice

 Bratrská 177/I, 380 01 Dačice

 

Kritéria pro přijetí dětí-cizinců s dočasnou ochranou

Potřebné formuláře k dalšímu zápisu:

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

Evidenční list dítěte  s potvrzením dětského lékaře o zdravotním stavu dítěte, popř. o řádném očkování

 

Přihlášku k dalšímu zápisu může podle § 2 odst. 6 zákona Lex Ukrajina podat pouze dítě – cizinec, kterému dle zvláštní právní úpravy

  • byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině (prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany)
  • bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR (prokazuje se vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu).

Výše uvedené doklady, včetně identifikačních dokladů o dítěti a doložení jeho zákonného zastoupení je nutné předložit při zápisu v originále.

 

V Dačicích 18.5.2022                                                                      Mgr. Hana Švarcová

                                                                                                         ředitelka mateřské školy