Schůzka pro rodiče přijatých dětí

 Schůzka pro rodiče dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023 se koná:

 

V úterý 14. června 2022 od 16.00 hodin v MŠ Bratrská pro děti přijaté do

 

  • MŠ Bratrská
  • MŠ B. Němcové

 

Ve středu 15. června 2022 od 16.00 hodin v MŠ Bratrská pro děti přijaté do

 

  • MŠ Za Lávkami
  • MŠ Sokolská
  • MŠ D. Němčice
  • MŠ Bílkov

 

Účast zákonného zástupce, který žádal o přijetí k předškolnímu vzdělávání, je nutná z důvodu převzetí rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Program:

  • Seznámení se Školním řádem
  • Školní vzdělávací program MŠ Dačice

 

Schůzka je určena Vám, rodičům. Zajistěte si, prosím, po tuto dobu péči o Vaše děti.

Děkuji.

 

 

 

                                                                             Mgr. Hana Švarcová, ředitelka MŠ Dačice