Informace k zahájení nového školního roku

Seznamy dětí s rozdělením do tříd budou zveřejněny od 29.8. 2022 na jednotlivých pracovištích MŠ Dačice.