Dotační program Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme I“

Jihočeský kraj vyhlásil dotační program zaměřený na podporu školních a mimoškolních aktivit dětí a mládeže. Program je určený pro rodiny s dětmi od 3 let do dovršení 19 let, které mají trvalé bydliště v jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Žádosti o podporu podávají zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity. V Mateřské škole Dačice je možné podporu využít na školné a stravné. Termín pro přijímání žádostí od rodičů/zákonných zástupců je do 10. 10. 2022 do 12:00 hodin.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty najdete na webových stránkách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze