Školní stravování

Ceny stravného od 1.2.2020

 MŠ: děti 3 – 6 let

             přesnídávka                                               9,- Kč

             přesnídávka + oběd                                 31,- Kč

             přesnídávka + oběd + svačina                 38 ,- Kč

            

             děti, kteří dovrší ve školním roce 7 let

             Přesnídávka                                             10,- Kč

             Přesnídávka + oběd                                 33,- Kč

             Přesnídávka + oběd + svačina                 41,- Kč

 

  1. ZŠ: Oběd 26,- Kč

 

Jídelní lístky

 

26.4. - 30.4. 2021

19.4. - 23.4. 2021

12.4. - 16.4. 2021

5.4. - 9.4. 2021

29.3. - 2.4. 2021

22.3. - 26.3. 2021

15.3. - 19.3. 2021

8.3. - 12.3. 2021

1.3. - 5.3. 2021

22.2. - 26.2. 2021

15.2. - 19.2. 2021

8.2. - 12.2. 2021

1.2. - 5.2. 2021

25.1. - 29.1. 2021

18.1. - 22.1. 2021

11.1. - 15.1. 2021

4.1. - 8.1. 2021

14.12. - 18.12. 2020

7.12. - 11.12. 2020

30.11. - 4.12. 2020

23.11. - 27.11. 2020

16.11. - 20.11. 2020

9.11. - 13.11. 2020

2.11. - 6.11. 2020

19.10. - 23.10. 2020

12.10. - 16.10. 2020

5.10. - 9.10. 2020

28.9. - 2.10. 2020

21.9. - 25.9. 2020

14.9. - 18.9. 2020

6.9. - 11.9. 2020

 

 

  • Jídelní lístek je společný célé organizaci
  • Změna vyhrazena

Seznam alergenů

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Informační leták ke školnímu stravování

 

Stravování

• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod  na konkrétním pracovišti.

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.