Školní stravování

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Jídelní lístky

Jídelní lístek leden 2018

Jídelní lístek prosinec 2017

Jídelní lístek listopad 2017

Jídelní lístek říjen 2017

Jídelní lístek září 2017

 

  • Jídelní lístek je společný célé organizaci
  • Změna vyhrazena

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro ZŠ

Výše stravného pro ZŠ

Stravování

• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Bc. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.


Tiskopis "Přihláška ke stravování" najdete výše.