Školní stravování

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Jídelní lístky

21.10. - 25.10. 2019

14.10. - 18.10. 2019

7.10. - 11.10. 2019

30.9. - 4.10. 2019

23.9. - 27.9. 2019

16.9. - 20.9. 2019

9.9. - 13.9. 2019

2.9. - 6.9. 2019

26.8. - 30.8. 2019

15.7. - 19.7. 2019

8.7. - 12.7. 2019

1.7. - 5.7. 2019

24.6. - 28.6.  2019

17.6. - 21.6.  2019

10.6. - 14.6.  2019

3.6. - 7.6.  2019

27.5. - 31.5.  2019

20.5. - 24.5.  2019

13.5. - 17.5.  2019

6.5. - 10.5.  2019

29.4. - 3.5.  2019

22.4. - 26.4.  2019

15.4. - 19.4.  2019

8.4. - 12.4.  2019

1.4. - 5.4.  2019

 

  • Jídelní lístek je společný célé organizaci
  • Změna vyhrazena

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Informační leták ke školnímu stravování

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro ZŠ

Výše stravného pro ZŠ

Stravování

• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.


Tiskopis "Přihláška ke stravování" najdete výše.