Školní stravování

Zvýšení cen stravného od 1.2.2020

Z důvodu růstu cen potravin se zvyšuje stravné od 1. 2. 2020 takto:

 MŠ: děti 3 – 6 let

             přesnídávka                                               9,- Kč

             přesnídávka + oběd                                 31,- Kč

             přesnídávka + oběd + svačina                 38 ,- Kč

            

             děti, kteří dovrší ve školním roce 7 let

             Přesnídávka                                             10,- Kč

             Přesnídávka + oběd                                 33,- Kč

             Přesnídávka + oběd + svačina                 41,- Kč

 

  1. ZŠ: Oběd 26,- Kč

 

Jídelní lístky

7.12. - 11.12. 2020

30.11. - 4.12. 2020

23.11. - 27.11. 2020

16.11. - 20.11. 2020

9.11. - 13.11. 2020

2.11. - 6.11. 2020

19.10. - 23.10. 2020

12.10. - 16.10. 2020

5.10. - 9.10. 2020

28.9. - 2.10. 2020

21.9. - 25.9. 2020

14.9. - 18.9. 2020

6.9. - 11.9. 2020

31.8. - 4.9. 2020

24.8. - 28.8. 2020

22.6. - 26.6. 2020

15.6. - 19.6. 2020

8.6. - 12.6. 2020

1.6. - 5.6. 2020

25.5. - 29.5. 2020

9.3. - 13.3. 2020

2.3. - 6.3. 2020

17.2. - 21.2. 2020

10.2. - 14.2. 2020

3.2. - 7.2. 2020

27.1. - 31.1. 2020

20.1. - 24.1. 2020

13.1. - 17.1. 2020

6.1. - 10.1. 2020

 

  • Jídelní lístek je společný célé organizaci
  • Změna vyhrazena

Seznam alergenů

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Informační leták ke školnímu stravování

 

Stravování

• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod  na konkrétním pracovišti.

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.