Školní stravování

Zvýšení cen stravného od 1.2.2020

Z důvodu růstu cen potravin se zvyšuje stravné od 1. 2. 2020 takto:

 MŠ: děti 3 – 6 let

             přesnídávka                                               9,- Kč

             přesnídávka + oběd                                 31,- Kč

             přesnídávka + oběd + svačina                 38 ,- Kč

            

             děti, kteří dovrší ve školním roce 7 let

             Přesnídávka                                             10,- Kč

             Přesnídávka + oběd                                 33,- Kč

             Přesnídávka + oběd + svačina                 41,- Kč

 

  1. ZŠ: Oběd 26,- Kč

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Jídelní lístky

1.6. - 5.6. 2020

25.5. - 29.5. 2020

9.3. - 13.3. 2020

2.3. - 6.3. 2020

17.2. - 21.2. 2020

10.2. - 14.2. 2020

3.2. - 7.2. 2020

27.1. - 31.1. 2020

20.1. - 24.1. 2020

13.1. - 17.1. 2020

6.1. - 10.1. 2020

16.12. - 20.12. 2019

9.12. - 13.12. 2019

2.12. - 6.12. 2019

25.11. - 29.11. 2019

18.11. - 22.11. 2019

11.11. - 15.11. 2019

4.11. - 8.11. 2019

28.10. - 1.11. 2019

21.10. - 25.10. 2019

14.10. - 18.10. 2019

7.10. - 11.10. 2019

30.9. - 4.10. 2019

23.9. - 27.9. 2019

16.9. - 20.9. 2019

9.9. - 13.9. 2019

2.9. - 6.9. 2019

 

  • Jídelní lístek je společný célé organizaci
  • Změna vyhrazena

Seznam alergenů

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Informační leták ke školnímu stravování

Výše stravného pro MŠ do 31.1.2020

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro ZŠ do 31.1.2020

Výše stravného pro ZŠ

Stravování

• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod  na konkrétním pracovišti.

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.