Školní stravování

 Recepty

Ochutnávka dne 16. 1. 2018

Jídelní lístky

15.7. - 19.7. 2019

8.7. - 12.7. 2019

1.7. - 5.7. 2019

24.6. - 28.6.  2019

17.6. - 21.6.  2019

10.6. - 14.6.  2019

3.6. - 7.6.  2019

27.5. - 31.5.  2019

20.5. - 24.5.  2019

13.5. - 17.5.  2019

6.5. - 10.5.  2019

29.4. - 3.5.  2019

22.4. - 26.4.  2019

15.4. - 19.4.  2019

8.4. - 12.4.  2019

1.4. - 5.4.  2019

Jídelní lístek březen 2019

Jídelní lístek únor 2019

Jídelní lístek leden 2019

Jídelní lístek prosinec 2018

Jídelní lístek listopad 2018

Jídelní lístek říjen 2018

Jídelní lístek září 2018

Jídelní lístek červen 2018

Jídelní lístek květen 2018

Jídelní lístek duben 2018

 

  • Jídelní lístek je společný célé organizaci
  • Změna vyhrazena

Přihláška ke stravování

Přihláška ke stravování

Informační leták ke školnímu stravování

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro MŠ

Výše stravného pro ZŠ

Výše stravného pro ZŠ

Stravování

• Rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny Ing. B. Zimmelovou
tel. 384422275 /záznamník/
e mail : jidelna@msdacice.cz

• Stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno
do 7,30 hod

• V případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních
jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin
téhož dne.

•při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku

•děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny

•děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte

•stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská


Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.


Tiskopis "Přihláška ke stravování" najdete výše.