Adaptační pobyt nově přijatých dětí v MŠ

Adaptační pobyt nově přijatých dětí proběhne

v pondělí 29.8.  a v úterý 30.8. 2022 od 9:00 do 11:00 hodin

na všech pracovištích MŠ Dačice.