Adaptace

Adaptační pobyt nově přijatých dětí proběhne

v úterý 27.8.  a ve středu 28.8. 2019 od 9:00 do 11:00 hodin

na všech pracovištích MŠ Dačice