z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
MŠ Bratrská - školní vzdělávací program na rok 2007/2008

Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

  • Co přinášíš podzime, to se brzy dozvíme
  • Až zazvoní zvoneček, rozsvítí se stromeček
  • Nic lepšího nad mráz není, zima je mé potěšení
  • Volám tě sluníčko, vyjdi aspoň maličko
  • Jen si děti všimněte, že žijem na jedné planetě
Základní témata ŠVP jsou rozpracována v jednotlivých odděleních do třídních programů s přihlédnutím na věkové a individuální schopnosti dětí a s možností pružně reagovat na vzniklé situace, požadavky a potřeby každého jednotlivce.

©2004 Milan Točík nahoru