z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
Informace ředitelství - naše koncepce

Naše koncepce, cíle a záměry

 • veškeré činnosti v MŠ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
 • naše koncepce je stavěna na osobnostně orientované prožitkové předškolní výchově, která plně respektuje nezastupitelnost rodinné výchovy
 • snažíme se vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči ( v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy )
 • základní podmínky této koncepce jsou
  • idylická pohoda
  • harmonické vztahy
  • útulné prostředí
  • radostná atmosféra
 • dbáme na to abychom
  • ocenili snahu každého dítěte
  • zprostředkovávali dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností
  • vytvářeli příležitosti k vnitřní motivaci dítěte a ukázali mu, jak zajímavá a dobrodruľná činnost je učení
 • společně s dětmi si vytváříme vlastní pravidla soužití v MŠ
©2004 Milan Točík nahoru