z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
Informace ředitelství - stravování
 • při sestavování jídelníčku jsou dodržovány zásady zdravé výživy v předškolním věku.
 • děti mají během celého dne k dispozici dostatek vhodných tekutin a možnost konzumace ovoce a zeleniny
 • děti mají právo zvolit si druh tekutin a velikost porce jídla s přihlédnutím k individuálním potřebám dítěte.
 • stravné je placené převodem ve prospěch účtu číslo 35-604249309/0800, v mimořádných případech hotově v kanceláři MŠ Bratrská

Dnem nástupu dítěte do MŠ musí být uhrazena záloha na stravování. Její výše se odvíjí od druhu stravování (celodenní, polodenní ...). Záloha je nutná z důvodu, že platby za stravné jsou inkasovány až okolo 15. následujícího měsíce, tedy v době, kdy dítě, které navštěvuje pravidelně MŠ má odebráno 30 i více jídel a náklady na jejich přípravu je nutné uhradit.

Tiskopis "Přihláška ke stravování" najdete v sekci Tiskopisy

Stanovení výše stravného od 1. 1. 2008

Dle vyhlášky č. 137/2005 Sb. o školním stravování.


1. Strávníci 3 - 6 let
 • Přesnídávka 6,- Kč
 • Oběd 16,- Kč
 • Svačina 6,- Kč
 • Celkem
  • polodenní 22,- Kč
  • celodenní 28,- Kč

2. Strávníci 7 - 10 let
 • Přesnídávka 6,50 Kč
 • Oběd 17,50 Kč
 • Svačina 6,50 Kč
 • Celkem
  • polodenní 24,- Kč
  • celodenní 30,50 Kč

Do kategorie strávníci 7-10 let se počítají děti, které dovrší tento věk v příslušném školním roce.

 • rozsah stravování si rodiče domluví s vedoucí školní jídelny pí. B. Zimmelovou tel. 384422275 /záznamník/
 • stravování dítěte v MŠ se odhlašuje nebo přihlašuje den předem, v nutných případech je možno odhlásit dítě ještě ráno do 7,30 hod /záznamník/
 • v případě onemocnění dítěte mají rodiče první den nárok vyzvednout si oběd v kuchyni od: 10.45 - 11.15 hodin do vlastních jídlonosičů. Za čistotu přinesených nádob odpovídá odběratel. Před spotřebou řádně prohřejte. Spotřebujte do 14.00 hodin téhož dne.

©2004 Milan Točík nahoru