z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
MŠ Sokolská - koncepce

Motto

"V dětech je něco, co dává životu smysl za všech okolností."

Koncepce MŠ

Mezi činnosti, které jsou blíže specifikovány ve vzdělávacím programu, patří: tělesná, výtvarná, hudební, pracovní, dramatická, křesťanská výchova, rozvoj myšlení a poznávání, matematické představy, grafo-motorická a logopedická cvičení, práce s knihou a s časopisem, keramika, plavání, hra na flétnu, návštěva divadel, koncertů, kulturních pořadů, hraní, vycházky, dopravní výchova, exkurze a mnoho dalších.. Kromě těchto aktivit jsou též dětem vštěpovány návyky hygienické, principy stravování a stolování a pravidla slušného mezilidského chování. Děti jsou vedeny k samostatnosti v oblékání a stolování.

Vedení školky pořádá pro rodiče a přátele dětí také vánoční besídku, pásmo ke dni matek a další veřejná vystoupení i ve spolupráci s Domovinkou a Katolickým domem. .Vedení zajišťuje spolupráci mezi pedagogicko-psychologickou poradnou, školami a pořádá pro rodiče s dětmi výtvarné dílny. Školka zajišťuje stravování a pojištění,a spolupráci s uměleckou školou. Rodiče mají možnost informovat se na své dítě i na provozní záležitosti.
©2004 Milan Točík nahoru