z?lav? class= M O T T O:
"Život d??e je jako
pr?dn?list pap?u,
na kter? každ?
kolemjdouc?zanech?
svoji zna?u."
MŠ Sokolská - Vzdělávací obsah 2008 - 2009

Obecná charakteristika školy

Jsme jednotřídní MŠ pro děti od 3 do 6 let. Budova je přízemní dřevostavba s dlouholetou tradicí. Místnosti jsou prostorné, dostatečně vybavené hračkami a pomůckami, které vyhovují potřebám dětí. Jídlo se do školy dováží z MŠ Bratrská. Škola má prostornou zahradu s dostatečným vybavením hracími prvky, pískovištěm a pomůckami ke hře. Zajišťujeme celodenní provoz.

Obsah vzdělávání:

Náš školní vzdělávací program s názvem "Chválím tě, země má", je rozpracován do čtyř základních bloků. Cílem projektu je seznamovat děti s neustálými změnami přírodního prostředí, vytvářet pozitivní vztah k přírodě, rozvíjet úctu k životu ve všech formách. Dětem chceme předávat hodnoty, na nichž je založeno křesťanství i naše společnost. Děje se tak přístupnou formou a především dobrým příkladem všech pracovnic školy.

1. Od začátku školního roku do adventu

První, adaptační týden, se děti seznamují s novým prostředím, novými kamarády a pracovnicemi školy. S adaptačním programem začínáme ještě předtím, než dítě nastoupí do školy. Využití této možnosti doporučujeme rodičům již při zápisu do MŠ.

Podtémata:
 • Ovocňáčci a zelňáčci
 • Babí léto
 • Čarujeme s podzimem
 • Na poli a v lese
 • Na sv. Kateřinu, schováme se pod peřinu
Formou pobytu venku, zajímavých vycházek, pozorováním přírody, vnímáním barev, vůní, chutí, počasí, výtvarnými i pracovními činnostmi se učíme vnímat podzimní přírodu a využívat poklady podzimu ke hře.

2. Od adventu do vánoc

Podtémata:
 • Brzy budou vánoce
 • Tři králové
Celek mapuje období od mikulášských besídek až do období tří králů. Děti se seznamují s biblickým příběhem narození Ježíše. Seznamují se s lidovými tradicemi a koledami, setkávají se se zkušeností, že k obdarování nejsou jen hmotné dárky. Učí se úctě k rodičům, lidem i věcem. Zažívá radost ze společně zvládnutého a poznaného.

3. Od vánoc do velikonoc

Podtémata:
 • Ledové květy
 • Pohádková zima
 • Škola volá
 • Bílá, to je zima
 • Masopust
Celek je zaměřen na poslední přípravy dětí k zápisu do ZŠ, změny v přírodě v souvislosti s blížícím se jarem, lidová říkadla, písničky, básničky, experimenty, pohybové a hudebně pohybové hry. Děti se učí vnímat aktuální situaci v přírodě, mapují si charakteristiku zimního a jarního ročního období.

4. Od velikonoc do konce školního roku

Podtémata:
 • Jarní příroda
 • Div se světe, už to kvete
 • Velikonoce
 • Kde jsem doma
 • Moje maminka
 • Ten umí to a ten zas tohle
 • Máme svátek - MDD
 • Čas výletů
 • Loučíme se s kamarády
Celkově je celek zaměřen na respektování vztahu k životu ve všech formách, probuzení zájmu a zvídavosti dětí a upevňování citového vztahu ke svému okolí.
Mají možnost prožívat radost spojenou s oslavami. Budují si citový vztah k rodině.
Je to období dlouhých pobytů v přírodě, výletů, přímého pozorování a pro předškolní děti loučením se s mateřskou školou
©2004 Milan Točík nahoru