Zobrazit navigaci

Historie školky

HISTORIE MŠ

Mateřská škola Za Lávkami byla založena roku 1982. Jeden rok byla umístěna v náhradních prostorách v ZŠ Komenského a pak od školního roku 1983/1984 fungovala jako pavilonová čtyřtřídní mateřská škola, která byla od školního roku 1989/1990 pouze dvoutřídní (ve dvou pavilonech byl umístěn Dům dětí a mládeže). V letech 2015 – 2017 byla MŠ opět čtyřtřídní. Přelomový byl školní rok 2017/2018 kdy byly děti umístěny v ostatních MŠ v Dačicích a MŠ byla zbourána. Školní rok 2018/2019 byl zahájen již v nové moderní budově MŠ Za Lávkami.

V naší MŠ jsme integrovali zdravotně postižené děti a vytvářeli pro ně příjemné prostředí a spolupracovali jsme se speciálními centry a dalšími odborníky již od roku 1993. Jsme přesvědčeni, že toto prospívá nejen dětem integrovaným, ale i dětem zdravým a v neposlední řadě i učitelkám, rodičům a široké veřejnosti. Proto jsme připraveni i na nové inkluzivní úkoly.

Od roku 2003 je MŠ Za Lávkami součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice se sídlem v Bratrské ulici v Dačicích. V MŠ se datuje již od roku 2003 koncepce dle Rámcového výchovně vzdělávacího programu s filosofií zaměřenou na environmentální výchovu. Tuto koncepci stále aktualizujeme dle nových poznatků o výchově a vzdělávání.


SOUČASTNOST

Naše mateřská škola Za Lávkami je nově postavena za pomoci dotace z evropské unie. Budova je moderní jednoposchoďová dřevostavba. Objekt se nachází v klidné části města Za Lávkami. V okolí se nachází železnice, zástavba rodinných domů, hřiště, skate park a veřejné dětské hřiště, které mateřská škola využívá v dopoledních hodinách. Program mateřské školy je zaměřený na environmentální výchovu a k tomu je přizpůsobeno i vybavení školní zahrady. 

Rozsáhlá školní zahrada,  která obklopuje moderní stavbu  je vystavěna v duchu přírodní zahrady. Kromě herních prvků z akátového dřeva zde nalezneme hmyzí hotel, ptačí budky, zvýšené záhony pro pěstování rostlin nebo ovocné keře. Nechybí králíkárna, hmatový chodník, ještěrkovitě a podobně.

Budova je vybavena moderní prostornou vstupní halou, tělocvičnou, bezbariérovým přístupem, různými moderními prvky ve třídách, dostatečným množstvím hraček, pomůcek a materiálů pro hry a vzdělávací činnosti. Nachází se zde čtyři třídy, které jsou přizpůsobené věkovým zvláštnostem dětí. Jedna z těchto tříd je přizpůsobena dětem dvouletým a jejich potřebám. Mateřskou školu navštěvují děti se speciálními vzdělávacími potřebami.