Zobrazit navigaci

Naše školka

Jak to chodí u Světlušek

6:15 - 8:00Ranní scházení, volné hry, činnosti podle vlastní volby, pohybové aktivity
8:00 - 9:00Úklid hraček, hygiena, příprava na přesnídávku, zdravotní cvičení
9:00 - 9:30Komunitní kruh, řízené činnosti - pohybové, jazykové, předmatematické, hudební, rozumové...
9:30 - 11:30Příprava na pobyt venku, hygiena, pobyt venku
11:30 - 12:00Příprava na oběd, hygiena, oběd - rituál před obědem
po oběděHygiena, čištění zubů
12:00 - 13:30

Odpolední odpočinek, rituál před pohádkou, poslech relaxační hudby, nabídka klidných zájmových činností pro děti s nižší potřebou spánku


po odpočinkuVstávání, hygiena
13:30 - 14:00Odpolední svačina
14:00 - 16:15Sebeobsluha, odpolední činnosti, volné hry