Zobrazit navigaci

Školní vzdělávací program

Náš školní vzdělávací program má název CHVÁLÍM TĚ ZEMĚ MÁ

Jeho záměrem je přibližovat dětem české lidové tradice s jednotlivými obdobími roku. Témata s tím spojená vytvářejí podmínky pro rozvoj mezilidských vzathů i vztahů k přírodě a jejim zákonitostem.
Jednotlivá témata v programu jsou časově přizpůsobena tak, aby co nejvíce využívala prožitkového učení dětí.

Zvýšená pozornost je věnována dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Samozřejmostí je pravidelná logopedická prevence formou logopedických chvilek.
Pro předškoláky a jejich rodiče je připraven tréninkový program Hurá půjdu do školy, kde se hravou formou zabýváme rozvojem dovedností potřebných pro úspěšný vstup do první třídy.

V režimu dne je mimo řízených činností dostatek času pro volnou hru dětí. K dispozici mají i dostatek materiálů pro vlastní tvořivé aktivity.

Naším zájmem je spokojenost dětí, ale i jejich rodičů. V rámci otevřené spolupráce připravujeme různé programy, např. výtvarné dílny, hravá odpoledne, vánoční posezení a další.

Naším společným záměrem je spokojené dítě, které má možnost se dále rozvíjet a užívat si pobyt v dětském kolektivu.