Zobrazit navigaci

Nabídka aktivit

Co nabízíme

Adaptaci nových dětí za přítomnosti rodiče

Hravé odpoledne pro děti z I. třídy a jejich rodiče "Mami, tati, pojď si se mnou hrát"

Divadelní a filmová představení, výstavy, besedy, exkurse a další zajímavé pořady dle nabídky

Pracovní dílny a hravá odpoledne pro děti a rodiče

Besídky s vystoupením dětí ke svátečním příležitostem pro rodiče a veřejnost (Adventní vystoupení, Den matek, Vítání občánků apod.)

Pravidelné cvičení ve sportovní hale

Ozdravný program - sauna

Projekt pro předškoláky  "Děti do bruslí"

Program pro předškoláky "Předcházíme poruchám učení"

Projekt pro předškoláky a jejich rodiče "Hurá, půjdu do školy!"

Projekt "Celé česko čte dětem" - Babička a dědeček do školky, Týden čtení dětem

Logopedický projekt pro 4-5 leté děti a jejich rodiče  "Mami, tati, povídej si se mnou"

Projekt "Ty se mnou a já s tebou" - mezigenerační setkávání dětí se seniory

Možnost prohlídky prostor MŠ a práce s dětmi (Den otevřených dveří)