Zobrazit navigaci

Uspořádání dne

                       

Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu. Učitelka může režim dne uzpůsobit aktuálním potřebám dětí, dětem s nižší potřebou spánku, výchovným záměrům, probíhajícím činnostem, případně počasí. Dodržen by měl být stanovený režim jídel, délka pobytu venku, dostatečný pohyb a relaxace. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

 

Organizace dne:

6.15 - 7.00            scházení dětí ve Sluníčkové třídě

7.00 - 9.30          přechod dětí do Kytičkové a v 7.30 hod. do Beruškové třídy, scházení dětí, volná hra, výtvarné činnosti,           

                              průběžná svačina, řízená činnost s pohybovou chvilkou

9.30 – 11.30          příprava na pobyt venku, pobyt venku

11.30 – 12.00        oběd, hygiena, příprava na odpočinek

12.00 – 13.30       poslech pohádky a relaxační hudby, odpočinek, individuální činnost

13.30 – 15.00       svačina, volná hra, rozcházení dětí z Beruškové třídy a Kytičkové třídy, 

                               přechod do Sluníčkové třídy

15.00 – 16.15         volná hra a rozcházení dětí ze Sluníčkové třídy