Zobrazit navigaci

Zaměstnanci školy

Pedagogické pracovnice:

Bc. Marie Pelikánová -zástupkyně ředitelky MŠ

Břečková Dagmar - učitelka MŠ
Zdeňka Findová - asistentka padegoga

Provozní zaměstnanci:
Soňa Říhová