Zobrazit navigaci

Historie školky

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Mateřská škola Bílkov byla postavena v akci Z a otevřena 1.10.1978. Provozovatelem bylo JZD Hříšice. Mateřská škola sloužila dětem z Bílkova, Dobrohoště a Karlova. Průměrně docházelo do MŠ 27 – 30 dětí. 1.1.1991 byla mateřská škola převedena pod správu Města Dačice, které se stalo jejím provozovatelem.

Na základě zřizovací listiny ze dne 11.10.2002 se stala Mateřská škola Bílkov součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice.

Mateřská škola Bílkov s kapacitou (jednotřídní) je předškolní zařízení pro děti od 2 do 6 (7) let. Jedná se o nově zateplenou zděnou přízemní budovu umístěnou uprostřed obce v klidové zóně, v příjemném prostředí stranou od hlavní komunikace. Její výhodou je umístění v přírodním prostředí - louka, potok, les a spousta zeleně. V obci je minimální pracovní příležitost, většina zaměstnaných rodičů odjíždí za prací do Dačic. Spojení obstarávají autobusové linky, ve větší míře je však využívána doprava vlastními automobily.


Mateřská škola má k dispozici  zahradu, na kterou byly nakoupeny nové moderní hrací prvky a od 2014 se stala majetkem města Dačice. Po ukončení provozu školy, zahrada slouží jako dětské hřiště pro veřejnost. Zahrada je v souladu s ŠVP PV. K zahradě byl za podpory města a dobrovolníků z vesnice přistavěn altán, který využíváme při zhoršeném počasí. Vzdělávací nabídka se v jarních měsících přesouvá do tohoto altánu. 

K pobytu venku využíváme také tematicky zaměřené vycházky do okolí (podzim-pole, zima-krmení zvěře v lese, jaro- družstvo aj.)

O výchovu, vzdělávání a rozvoj dětí se starají 2 kvalifikovaní pedagogové, z toho jedna vedoucí učitelka pracoviště, druhá učitelka. O čistotu, pořádek a zdravou stravu se stará 1 provozní pracovnice a taktéž kuchařka, která zajišťuje přípravu jídel ve vlastní kuchyni, kterou MŠ má. V letošním roce máme od 1.11 asistenta pedagoga na plný úvazek.

Mateřská škola zajišťuje celodenní péči a její provoz je stanoven od školního roku 2020/2021 od 6,15 hod. do 16,15 hod. Navštěvují ji převážně děti z Bílkova.