Zobrazit navigaci

Uspořádání dne

Režim dne je stanoven v ŠVP, je flexibilní, přizpůsobujeme ho aktuálním situacím a potřebám dětí. Toto uspořádání dne v MŠ je rámcové, a proto ho lze časově i programově upravit dle potřeby či vzniklých podmínek a situací – např. nepříznivé počasí, návštěva divadla, uskutečnění delšího výletu atd.

 

6:15 - 7:15

Scházení dětí ve třídě „U Ježečka“ – činnosti dětí dle vlastní volby, námětové hry, tvořivé činnosti.

7:15 – 8:30

Odchod dětí do třídy "U Kuřátka" "U Veverky" "U Žabičky“

Tvořivé činnosti, námětové hry, individuální práce s dětmi, pohybové činnosti, zdravotní cvičení.

8:30 – 8:45

Hygiena, dopolední svačina.

8:45 – 9:30

Ranní kruh, řízené činnosti dle tematických celků, skupinová a individuální práce s dětmi, tvořivé činnosti aj.

9:30 - 11:45

Převlékání, pobyt dětí venku, využití zahrady, procházky v okolí MŠ.

11:45 – 12:15

Hygiena, oběd. příprava na odpolední odpočinek

12:15 - 13:30

Odpočinek, klidové činnosti - chvilka s pohádkou, poslech relaxační hudby, klidné činnosti u stolečku či v relaxačních zónách s předškoláky, individuální práce s dětmi s OŠD

13:30 - 15:00

Úklid lůžkovin, hygiena, odpolední svačina. Odpolední činnosti – dokončování započaté činnosti z dopoledne, činnosti vztahující se k tématu, činnosti dle zájmu dětí

15:00 - 16:15

Přechod dětí do třídy „U Ježečka“.

Činnosti dětí dle vlastní volby, námětové a tvořivé činnosti, odchod dětí domů.