Zobrazit navigaci

MŠ Dačice

Obecná charakteristika organizace

Příspěvková organizace Mateřská škola Dačice vznikla sloučením šesti mateřských škol na základě zřizovací listiny ze dne 11.10.2002, nejprve s názvem Mateřské školy Dačice, okres Jindřichův Hradec, od 1.1.2006 s názvem Mateřská škola Dačice ( Dodatek č.4 ke Zřizovací listině).
Škola byla zřízena jako samostatný právní subjekt se sídlem Bratrská 177/I, 380 01 Dačice.
Příspěvková organizace má pět odloučených pracovišť s celodenním provozem a celkovou kapacitou 330 dětí umístěných ve 13 třídách, pět školních jídelen a dvě výdejny stravy.
Součástí organizace je i ekonomické centrum, které pro všechna pracoviště zajišťuje ekomomický, mzdový a personální servis.